دانشکده خبر شیراز http://khabaredu.mihanblog.com 2019-09-15T06:22:48+01:00 text/html 2014-07-05T07:32:05+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمرات رشته ی مدیریت تبلیغات فرهنگی - مهر 91 - درس استاد رضازاده http://khabaredu.mihanblog.com/post/964 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">نمرات رشته ی مدیریت تبلیغات فرهنگی &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">ورودی مهر 91 - درس استاد رضازاده</font></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></span></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://khabaredu.persiangig.com/document/Rezazadeh.pdf/download" target="_blank" title="دانلود"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانلود</font></a></div> text/html 2014-04-09T16:44:59+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز فرم های مربوط به کاربینی و کارورزی http://khabaredu.mihanblog.com/post/963 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دریافت فرم مربوط به گزارش کاربینی<br><br><a href="http://khabaredu.persiangig.com/image/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf/download" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a><br><br></font></b><hr><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>دریافت فرم مربوط به دستور العمل کارورزی<br><br><a href="http://khabaredu.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.pdf/download" target="_blank" title="دانلود">دانلود</a><br></font></b></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b> text/html 2013-07-29T06:45:19+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمرات پایان ترم درس فنون عرضه و نمایش عکس رشته عکاسی(PT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/961 <A title="" href="http://yaran.webs.com/fnoon.jpg" target=_blank>کلیک کنید....</A> text/html 2013-07-29T06:39:48+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمرات پایان ترم درس کارگاه عکاسی رشته عکاسی خبری(PT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/960 <A title="" href="http://yaran.webs.com/kargah.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-07-21T06:03:47+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز فرم های مربوط به درس کار در محیط. http://khabaredu.mihanblog.com/post/959 <A title="" href="http://yaran.webs.com/کار%20درمØ&shy;یط.pdf" target=_blank>کلیک کنید....</A> text/html 2013-07-20T09:11:03+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره پایان ترم درس اصول تکنولوژی نوین ارتباطی رشته روابط عمومی(RT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/958 <A title="" href="http://axgig.com/images/68458928846034788978.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-07-13T10:15:54+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمرات پایان ترم درس زبان تخصصی رشته عکاسی(PT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/956 <A title="" href="http://city-upload.com/fd57154kw8zp/زبان_تخصصی.jpg.html" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-07-03T10:38:24+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره‌های كاردانی حرفه‌ای و كاردانی فنی ناپیوسته ترمی http://khabaredu.mihanblog.com/post/955 <A title="" href="http://www.uast.ac.ir/_layouts/Abanegan.eOrg.UAST.Body/NewsBody.aspx?ID=2023" target=_blank> <P>کلیک کنید...</P></A> text/html 2013-06-26T08:28:38+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره پایان ترم درس ارتباطات تصویری رشته روابط عمومی(RT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/954 <A title="" href="http://yaran.webs.com/roodaki.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-06-25T09:11:15+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره پایان ترم درس تجزیه و تحلیل و نقد عکس رشته عکاسی خبری( pT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/953 <A title="" href="http://khabar2335544.persiangig.com/saeednegad.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-06-23T12:21:08+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره درس تربیت بدنی کلیه رشته ها http://khabaredu.mihanblog.com/post/952 <A title="" href="http://yaran.webs.com/rezaee.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-06-23T05:12:16+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره پایان ترم درس اصول خبر نویسی رشته روابط عمومی(RT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/951 <A title="" href="http://yaran.webs.com/godarzi.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-06-23T04:04:02+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز تبریک http://khabaredu.mihanblog.com/post/950 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>بانگ تکبیر نگردرهمه عالم بر پاست</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>همه</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> گویند</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> مگر</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> جلوه</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> یزدان</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> آمد</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>اززمین نوربه بالا رود امشب زیرا</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> <SPAN style="COLOR: #000099">نور خورشید امامت همه</SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> تابان</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> آمد</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #000099; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>قائم آل محمد (عج)گل گلزار رسول</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA> <SPAN style="COLOR: #000099">حجه بن الحسن (عج)آن مظهر ایمان آمد</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></H1> <H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #ff0099; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA>اللهم عجل الولیک الفرج</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #00cc00; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></H1> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: black" lang=AR-SA>میلاد امام زمان (عج) بر شما مبارک باد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq" lang=AR-SA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>روابط عمومی دانشکده خبر شیراز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-font-family: Arial" dir=ltr><o:p><FONT size=3 face="CG Times">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2013-06-22T08:53:34+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمره پایان ترم درس اصول سرپرستی و روابط عمومی رشته روابط عمومی(RT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/949 <A title="" href="http://yaran.webs.com/javadi.jpg" target=_blank>کلیک کنید...</A> text/html 2013-06-22T08:49:12+01:00 khabaredu.mihanblog.com دانشکده خبر- واحد شیراز نمرات پایان ترم درس کارگاه عکاسی رنگی رشته عکاسی خبری(PT4) http://khabaredu.mihanblog.com/post/948 <A title="" href="http://yaran.webs.com/golestani.jpg" target=_blank>کلیک کنید.....</A>